Project     Hotel Amsterdam

Opdracht 
 * Van het aanwezige legionella beheersplan de maatregelen uitvoeren
 * Waterinstallatie ombouwen zodat thermische desinfectie mogelijk is
 * Thermisch desinfecteren van de koud waterinstallatie en verzorgen monstername
 * Logboek opbouwen en installatie tekeningen bestaande installatie verzorgen

BESTAANDE INSTALLATIE
NIEUWE INSTALLATIE: met By-pass thermische desinfectie

Uitvoering    2016

Betreft hotel in Amsterdam van 10 jaar oud waarbij de waterinstallatie geheel is weggewerkt. Doordat de koud waterinstallatie niet voldoende gescheiden is van de cv installatie en de warm tapwater/circulatieleiding ontstaat er een ongewenste opwarming van het koudwater.

Bij eerdere monstername zijn kleine overschrijdingen gemeten van de legionella bacterie. Als beheersmaatregelen waren hiervoor filters geplaatst.

Voor de uitvoering is hiervoor een plan van aanpak gemaakt omdat het hotel een volledige bezetting hield tijdens de werkzaamheden. Geheel is uitgevoerd in drie fases.

  • Fase 1. Uitvoeren van de beheersmaatregelen uit het legionella beheersplan
  • Fase 2. Aanpassen van de bestaande installatie met by-pass voor thermische desinfectie
  • Fase 3. Thermisch spoelen van de koudwaterinstallatie en monstername